Gestalt

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Podstawowym założeniem współczesnej terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości jednostki. W myśl tych założeń, istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie świadomości siebie oraz tego co zaburza jednostce kontakt ze światem, będąc tym samym źródłem jej cierpienia. 

Uwaga psychoterapeutów Gestalt skupia się wokół procesu wchodzenia Klienta w kontakt z jego środowiskiem oraz sposobów wycofywania się z tego kontaktu. Celem psychoterapii Gestalt nie jest wywołanie określonych postaw czy zachowań, ale umożliwienie dokonywania przez Klienta świadomych i autonomicznych wyborów, w oparciu o jego rzeczywiste potrzeby. Ich odkrycie jest tym, do czego zmierzać powinien proces terapeutyczny dziejący się na sesjach będących wyjątkowym rodzajem spotkania. Dlatego czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany w funkcjonowaniu Klienta, jest kontakt z terapeutą – niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu.

źródło: https://gestaltpolska.org.pl/pl/o-psychoterapii-gestalt

„Dekalog Gestalt”, czyli gestaltowski przepis na dobre życie:

1. Żyj teraz: zajmuj się teraźniejszością, a nie przeszłością czy przyszłością.
2. Żyj tutaj: zajmuj się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
3. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co rzeczywiste.
4. Porzuć niepotrzebne rozmyślania – bardziej czuj i obserwuj.
5. Wyrażaj, a nie manipuluj, nie wyjaśniaj, nie tłumacz, nie osądzaj.
6. Usłysz, a nie interpretuj, nie osądzaj, nie diagnozuj.
7. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu przyjemności. Nie ograniczaj swojej świadomości.
8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia, decyzje i czyny.
9. Nie akceptuj żadnego „powinieneś” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
10. Poddaj się temu jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego. Bądź tym, kim jesteś i pozwól być sobą innym.

/Claudio Naranjo/