Formy pomocy

Konsultacje

Zazwyczaj są to 2 – 3 spotkania 50-minutowe. Ich celem jest poznanie się a także zorientowanie się w aktualnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej po pomoc do psychoterapeuty. Konsultacje są czasem na przyjrzenie się realności uzyskania oczekiwanej przez Klienta zmiany i podjęcie przez niego decyzji dotyczącej pracy nad sobą. Te sesje kończą się wspólnym zarysem celów oraz zasad niezbędnych do ewentualnej współpracy terapeutycznej.

Koszt – 140 zł istnieje możliwość spotkania on-line: Zoom/Skype/WhatsApp.

W przypadku sesji on-line pracuję z 24h przedpłatą na konto.

 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl cotygodniowych 50-min sesji terapeutycznych, w trakcie których pomogę Ci w przyglądaniu się i w pracy nad wnoszonym przez Ciebie problemem. Psychoterapia to głównie rozmowa, dzięki której możemy poznać siebie samych. Jej celem jest zmiana w funkcjonowaniu, postrzeganiu świata i wsparcie w radzeniu sobie z przeszkodami napotykanymi na co dzień. Czas trwania psychoterapii wynika z rodzaju trudności i indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia Gestalt, jest terapią długoterminową i trwa, od kilku miesięcy nawet w niektórych przypadkach do kilku lat. Długość trwania procesu zależny jest od obszaru nad którym się pracuje.

Koszt – 140 zł istnieje możliwość spotkania on-line: Zoom/Skype/WhatsApp.

W przypadku sesji on-line pracuję z 24h przedpłatą na konto

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna/psychoedukacja jest prostszą formą współpracy z psychoterapeutą niż terapia. Jest to krótkotrwały proces, na ogół 1 do 5 sesji, zazwyczaj nakierowany na rozwiązanie konkretnego problemu, który nie wymaga zagłębiania się w struktury osobowości czy przeszłość. Jest to proces bardziej skoncentrowany na problemach tu i teraz, określeniu aktualnej sytuacji czy też nakreśleniu celów, planu działania. Konsultacja może się zakończyć propozycją terapii lub konsultacji z innym specjalistą.

Czas trwania – 50 min
Koszt – 140 zł istnieje możliwość spotkania on-line: Zoom/Skype/WhatsApp.

W przypadku sesji on-line pracuję z 24h przedpłatą na konto.

Wszystkie formy pomocy w postaci on-line są płatne przelewem z góry minimum na dzień przed ustaloną godziną sesji.

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszam do kontaktu.